Hvem er Hefjendur 

Hefjendur startede som et mindre lukket blótlaug midsommeren 2007, på baggrund af flere års erfaring med forskellige konstruktioner af religiøse grupper.

I 2009 blev Hefjendur som blótgruppe en del af Forn Siðr.

I dag har Hefjendur artet sig til et åndsfællesskab (se fodnote 1) bestående af mænd og kvinder i alderen 30-60 år fra Danmark, Sverige og Norge. Hefjendur består af en Kreds på omkring 30 personer og en Kerne på knapt en tredjedel. Kredsen er alle folk, der tilslutter sig vore principper og deltager i vore ritualer i den udstrækning de kan, hvorimod Kernen er den drivende kraft, hvem der forlanges lidt mere af. Hertil kommer naturligvis de gæster vi har med til årstidsblót og andet.

Tanken er, at Hefjendur med tiden skal repræsentere mange nationaliteter og måske endda vokse til et større netværk af forbundne åndsfællesskaber.

Navnet Hefjendur, er afledt af det oldnordiske/islandske 'hefja', og betyder 'dem der hævder' eller 'de hævdende'. Det som vi hævder - navnlig i betydningen 'ophøjer og dyrker', men også 'drager omsorg for, værner om, berømmer og gør gældende' - er Norden som kulturkreds; særligt Nordens guddommelige magter eller kræfter, men også vort landskab og natur, og vor nordiske folkeæt. For os hænger de tre grundbestanddele uløseligt sammen.


Magterne – Jorden – Folket


(Fodnote 1:) Åndsfællesskab bygges omkring en fælles tilgang til et åndeligt værdisæt, herunder hellig skik, moral, etik og æresbegreber, og en fælles åndelig målsætning.