Blót

Hefjendurs blót adskiller sig fra alt andet vi har kendskab til.

Indledningsvis er vore blót ikke alene forbeholdt det klassiske nordiske gudepanteon bestående af Thor, Odin, Freja osv., men rummer alle de nordiske naturmagter. Således overlades de faste skåle typisk til større aspekter end blot en enkelt guddom - Hellere en fri skål til foråret end en fast skål til Frej.


Alle blót foregår på oldnordisk og oversat til nudansk. Oldnordisk for, at gøre sproget præcist og højtideligt og nudansk for, at gæster og nye medlemmer ved hvad der bliver sagt.

De blót vi afholder i hefjendurregi er opbygget gennem de sidste otte års studier og erfaring. Kun små og få justeringer har fundet sted fra blót til blót for, at opnå kontinuitet, samhørighed og forbundenhed. Størstedelen af de riter, der indgår i blótet har hjemmel i de skriftlige kilder. De mere eksperimenterende, men dog stadig troværdige riter, har fundet vej gennem mange blót startende lang tid før stiftelsen af Hefjendur. Vi er moderne hedninge og er derfor som udgangspunkt ikke klædt ud som vikinger. I det hele taget rummer Hefjendurs tro en meget længere periode end blot den hedenske tro i den såkaldte vikingetid.

Ved blót vægter vi åndeligheden og den højtidelige glæde højere end noget andet. Desuden er det rituelle klimaks vort fællesoffer og ikke den personlige skål. Vi blóter i taknemmelighed og hengivenhed til magterne i ønske om at bidrage til naturens rytme som folkets trivsel.

Som regel afholder vi de fire store årstidsblot på forskellige udvalgte steder. Stedet for blótet vægtes højt, hvorfor bekvemmelighed og magelighed må vige for helligstedets ejendommelighed. Vi blóter overalt i Danmark og i det øvrige Norden har vi blótet i Norge og Sverige, foruden Tyskland.

Udover de fire store blót afholder Hefjendur en række mindre blót, indvielser, udesidninger, sejd/rune/trommearrangementer, studieture og det årlige 'Styrk Kernen' samt åbne arrangementer, som eksempelvis vandreturen på Gudernes Stræde tre gange årligt og foredrag samt introblót to gange årligt. Hertil kommer overgangsriter (knæsætninger, ynglingeritualer, bryllupper, bålfærde), der forrettes indenfor Kredsen.